8. juunil 2015 algab Sillamäe Linnas linna laagri-projekt "Ekopäevad Looduses 2".

8-19.juuni toimub Sillamäe Linnas projekt "Ekopäevad Looduses 2". Projekti "EKOPÄEVAD LOODUSES 2015" eesmärgiks on Sillamäel läbi viia ekoharjutustel ja ekodraamal põhinevad aktiivõppe  teemal ,organiseerida lasteaias ekomängud ja matkad, "ekokoolis" anda noorele võimalus teha vabatahtliku tööd ning läbi isikliku praktilise kogemuse luua lisaväärtus oma kogukonnale.
 

Projekti raames viiakse läbi kaks 7 kuni 16 aastastele noortele suunatud sisaldab esmajärjekorras rolli ja eko harjutusi seonduvate hoiakute teadvustamiseks ja teema mõtestamiseks ning seejärel viiakse läbi ekodraama sessioon, mis kui sotsiaalne õppimistegevus võimaldab põhjalikumalt süveneda noorte kaasatuse ja kaasamise küsimuste erinevatesse aspektidesse. Ekopäevad kestab ligikaudu 10 päeva, päevas (6 tundi) ja sisaldab esmajärjekorras rolli ja eko harjutusi seonduvate hoiakute teadvustamiseks ja teema mõtestamiseks ning seejärel viiakse läbi ekodraama sessioon, mis kui sotsiaalne õppimistegevus võimaldab põhjalikumalt süveneda noorte kaasatuse ja kaasamise küsimuste erinevatesse aspektidesse.


Sillamäe linna kodanikud saavad registreerida  enda last 
emaili teel: info@kogukond.eu (edastades enda kontakt andmed ning täites registreerimis vorm) või külastada meid aasresil Viru 39a, Sillamäe tööpäevati 16-19.00).


Lisainfo saamiseks võtke ühendust Irinaga või Svetlanaga: 55550303, 5531734