Sillamäe vabatahtlike klubi on avatud!

Kogukonna Arengu Ühing (KAÜ) koostöös Sillamäe Lastekaitse Ühinguga on Sillamäel projekti „Vabatahtlikud kogukonna heaks“ raames käima lükkamas SILLAMÄE VABATAHTLIKE KLUBI.
Sellega seoses toimus 8.12.2012 kell 15.00 (Sillamäe "Märka Last" keskuses, Viru 39a) klubi pidulik avamine.

Avaürituse korraldamise eesmärk oli võimaldada klubi liikmetel omavahel tutvuda ja tutvustada klubi huvitundjatele ja laiemale avalikkusele. Kokku võttis osa üritusest ligi 50 inimest, nende seas Miloserde, Ulei, klubi Feniks, tütarde ja emade klubi, Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajad ning noored inimesed Sillamäe Kannuka Koolist, Sillamäe Kutsekoolist ja Sillamäe Gümnaasiumist ja palju teised. 
 

KAÜ juhatuse liige Mihhail Tištšenko astus üles tervitussõnadega, projektijuht Aleksei Schmidt tutvustas projekti ennast ja vabatahtliku tegevuse olemust ning koos jagati mõtteid ja esitati ettepanekuid klubi efektiivse toimimise tagamiseks. Kohal olid ka Sillamäe Vestniku ja Narva leht ning Sillamäe TV.

Projekti ja klubi avamist rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.